Bil Cup Poznań Nagrody, Puchary, Bilard, Dart
:: Start    
Wyszukiwarka

tylko w nazwach
cena od: do:
Producenci48edp0n9.gif
PRZEPISY GRY W POOL BILARD

                                                              PRZEPISY GRY "8" 
     1. CEL GRY
     Ósemka jest nazwą gry strzałowej, rozgrywanej z białą bilą rozgrywającą oraz piętnastoma bilami rozgrywanymi, ponumerowanymi od 1 do 15. Jeden z grających musi umieścić wszystkie bile z grupy numerów od 1 do 7 (w jednolitych kolorach), jego przeciwnik wszystkie pasiaste bile od numeru 9 do 15. Zawodnik, który pierwszy umieści w łuzach prawidłowo wszystkie ze swoich siedmiu bil i potem prawidłowo wbije bilę nr 8, wygrywa partię.
     2. STRZAŁ ZAPOWIADANY (DEKLAROWANY)
     Podczas zapowiadanego strzału nie muszą być wskazywane bila i łuza, jeśli sytuacja na stole wskazuje wyraźnie takie zagranie. Natomiast jest prawem przeciwnika pytać o bile i łuzy, gdy nie jest pewny sposobu zagrania przeciwnika. Strzały boczne i kombinacje nie są uznawane za oczywiste i powinny być dokładnie określane ze wskazaniem bili numerowanej oraz łuzy, do której będzie wbita. W czasie zapowiadania strzału zbędne jest sygnalizowanie takich detali, jak liczba odbić od band, odbić bocznych, muśnięć bili itp. Każda bila wbita przez faul pozostaje w kieszeni, bez względu na to, czy należy ona do rozgrywającego, czy do przeciwnika. Strzał rozpoczynający grę (rozbijający) nie jest strzałem zapowiadanym. Zawodnik prawidłowo wykonujący rozbicie może kontynuować grę, gdy po każdym prawidłowym uderzeniu umieści w łuzie kolejną swoją bilę.
     3. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA
     Bile są umieszczane w trójkącie w górnej części stołu, z bilą nr.8 w środku trójkąta, szczytową bilą umieszczoną w punkcie głównym stołu, pasiastą bilą w jednym rogu trójkąta, jednolitą bilą w drugim rogu trójkąta. Wzdłuż jednego boku trójkąta nie mogą być ustawione bile należące do jednej grupy.
     4. OTWIERANIE GRY
     Zwycięzca rozgrywki wstępnej o rozbicie ma przywilej rozpoczęcia gry lub zlecenia tego przeciwnikowi. W czasie indywidualnych rozgrywek zawodnicy przystępują do otwarć następnych partii wg ustaleń organizatora turnieju. Może więc rozbijać wygrywający poprzednią partię lub zawodnicy mogą rozbijać przemiennie.
     5. FAUL PODBICIA I STRZAŁ "MASSE"
     Gdy reguła, że "biała bila jest wyłączną przyczyną faulu" stosuje się w czasie meczu nie nadzorowanego przez sędziego, zawodnik powinien obawiać się, że może być uznany za faul przypadek, jeśli podczas próby podbicia, podkręcenia lub strzału "masse" z pionowo uniesionym kijem, ponad lub obok po łuku wokół bili nie będącej celem zagrania, dana bila ulegnie poruszeniu ręką, kijem lub mostkiem.
     6. PRAWIDŁOWY STRZAŁ OTWIERAJĄCY
     Według definicji, aby wykonać poprawnie strzał otwierający grę ,zawodnik z białą bilą w ręku sprzed lini bazy musi:
1 albo wbić bilę do łuzy,
2 albo doprowadzić najmniej cztery numerowane bile do zetknięcia się z bandą.
Jeżeli nie wykona prawidłowego otwarcia, będzie to faul i wchodzący do gry przeciwnik może:
1 zaakceptować sytuację na stole i wykonać strzał lub
2 po ponownym ustawieniu bili do rozbicia wykonać strzał otwierający (rozbijający) lub pozwolić przeciwnikowi na wykonanie strzału rozbijającego.
     7. NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE OTWARCIA GRY
     Kiedy otwierający grę wbije białą bilę do łuzy, to:
1 wszystkie bile wbite w łuzy pozostają tam (z wyjątkiem bili nr 8, według punktu 9),
2 jest to faul,
3 stół jest otwarty.
UWAGA: wchodzący do gry zawodnik z białą bilą w ręku wykonuje strzał sprzed linii bazy i nie może uderzyć żadnej bili przed linią bazy, chyba że biała bila po uderzeniu przekroczy linię bazy i po odbiciu się wróci na pole bazy uderzając w bilę numerowaną.
     8. BILA NUMEROWANA WYBITA POZA STÓŁ W CZASIE ROZBICIA
     Jeśli zawodnik wybije bilę poza stół w czasie strzału otwierającego grę, jest to faul. Przeciwnik ma wtedy wybór:
1 zaakceptować daną sytuację na stole i oddać strzał lub
2 wziąć białą bilę w rękę i sprzed linii bazy oddać strzał.
     9. BILA NR 8 WBITA DO ŁUZY W CZASIE OTWARCIA GRY
     Jeżeli bila nr 8 jest wbita w czasie otwarcia gry, zawodnik otwierający może poprosić o ponowne ułożenie bil do rozbicia i kontynuować strzał lub ustawić bilę nr.8 w odpowiednim miejscu na stole i kontynuować grę z pozycji w jakiej zatrzymały się bile. Jeżeli podczas rozbicia wbije bilę nr 8 oraz jednocześnie popełni jakiś faul to przeciwnik  ma wtedy wybór ponownego ułożenia bil do rozbicia i jego wykonanie lub położenia bili nr 8 w odpowiednim punkcie na stole i rozpoczęcie strzału z białą bilą w ręku sprzed linii bazo
    10. OTWARCIE STOŁU
     Według definicji stół jest "otwarty", gdy wybór grup bil (jednolite lub pasiaste) nie został jeszcze dokonany. Gdy stół jest otwarty, prawidłowe jest uderzenie w bilę jednolitą, aby rozegrać pasiastą lub na odwrót. UWAGA: stół jest otwarty natychmiast po strzale otwierającym. Gdy stół jest otwarty, prawidłowe jest zagranie bili jednolitej lub pasiastej  w celu „zamknięcia stołu” tj. poprawnego wbicia do łuzy zadeklarowanej jednolitej lub pasiastej bili. Jednakże, gdy stół jest otwarty i bila nr 8 jest pierwszą uderzoną bilą- jest to faul i żadna bila, ani pasiasta ani jednolita, nie będzie uznana na korzyść rozgrywającego. Rozgrywający traci swoją kolejkę, wbite bile pozostają w łuzach, gracz wchodzący rozpoczyna z „bilą do ręki” i rozgrywa bile przy otwartym stole. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.
    11. WYBÓR GRUPY BIL
     Wybór grupy bil (pasiastych lub jednolitych) nie jest określany w trakcie „rozbicia”, nawet jeśli wpadające do łuz bile należą do jednej lub obydwóch z w/wym. grup, ponieważ: STÓŁ JEST OTWARTY NATYCHMIAST PO ODDANIU STRZAŁU OTWIERAJĄCEGO. Wybór grupy uznaje się za dokonany dopiero wtedy, gdy w kolejnym uderzeniu rozgrywający poprawnie umieści odpowiednio zadeklarowaną bilę w łuzie. Jeśli wybór grupy bil został dokonany, lecz gracz wchodzący pomyłkowo zagrał i wbił bilę  z należącej już do przeciwnika grupy, przeciwnik musi ogłosić to jako faul zanim gracz przy stole wykona kolejne uderzenie. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, automatycznie staje się obowiązującym przyporządkowanie grup bil jak w tym podejściu..
     12. PRAWIDŁOWY STRZAŁ
     Według definicji, we wszystkich strzałach (z wyjątkiem otwierającego i gdy stół jest otwarty) strzelający musi
 uderzyć jako pierwszą jedną bilę ze swojej grupy i:
1 umieścić ją w łuzie lub
2 spowodować aby biała bila albo jakakolwiek numerowana dotknęła bandy.
UWAGA: dopuszczalne jest odbicie białej bili od bandy przed uderzeniem w bilę numerowaną, jednakże uderzona bila musi wpaść do łuzy lub jakakolwiek z bil dotknąć bandy. Niespełnienie tych warunków jest faulem.

     13. STRZAŁ "BEZPIECZNY"
     Z przyczyn taktycznych grający może wybrać wbicie bili numerowanej z zatrzymaniem gry, deklarując awansem "bezpieczny" strzał. Bezpieczny strzał jest zdefiniowany jako poprawny, jeżeli rozgrywający ma zamiar zagrać "bezpiecznie" i zadeklaruje przeciwnikowi zagranie "bezpieczne" przed wbiciem numerowanej bili. Gdy tego nie uczyni i jedna z jego bil numerowanych zostanie wbita, będzie musiał wykonać jeszcze dodatkowy strzał. Każda bila wbita w czasie bezpiecznego strzału jest uznana za wbitą.
     14. PUNKTACJA
     Rozgrywający jest uprawniony do kontynuowania strzałów dopóki nie zepsuje zagrywki przy wbijaniu bil. Po prawidłowym umieszczeniu w łuzach wszystkich bil ze swojej grupy musi wbić bilę nr 8 do zadeklarowanej łuzy.
     15. FAULE I KARY
     Gdy zawodnik dostaje białą bilę do ręki, oznacza to, że może umieścić tą bilę gdziekolwiek na stole (przed linią bazową przy otwarciu gry). Przepis ten chroni zawodników przed skutkami fauli popełnionych przez przeciwnika. Z białą bilą w ręku zawodnik może użyć ręki lub kija do umieszczenia bądź przemieszczania tej bili na stole. Każde mocniejsze uderzenie bili kijem, jeśli nie jest strzałem, jest faulem.
     16. STRZAŁY KOMBINOWANE
     Strzały kombinowane są dopuszczalne, jednakże bila nr 8 nie może być użyta jako pierwsza w kombinacjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy stół jest otwarty.
     17. NIEPRAWIDŁOWO WBITE BILE
     Bila numerowana jest wtedy wbita nieprawidłowo, gdy:
1 jest wbita w czasie popełnienia faulu lub
2 zadeklarowana bila nie została wbita do wyznaczonej łuzy lub
3 jest wbita w czasie zapowiedzianego "bezpiecznego" strzału.
Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.
     18. BILE NUMEROWANE WYBITE ZE STOŁU
     Jeżeli jedna z bil numerowanych zostanie wybita ze stołu, następuje faul i utrata kolejki, chyba że wybito bilę nr 8, co oznacza faul i przegraną partię. Żadna z bil nie wraca na stół.
     19. ROZGRYWANIE BILI NR 8
     W czasie rozgrywania bili nr 8 błąd lub faul nie oznacza utraty partii, jeżeli bila nr 8 nie jest wybita ze stołu lub do łuzy. Przeciwnik dostaje wtedy białą bilę do ręki.
     20. STRATA (PRZEGRANIE) PARTII
     Zawodnik przegrywa jeśli popełni następujące przewinienie:
1. fauluje, wbijając bilę nr 8 (wyjątek - patrz bila wbita przy otwarciu gry),
2. wbije bilę nr 8 zamiast kolejnej, numerowanej bili ze swojej grupy,
3. w każdym momencie, gdy wybije bilę nr 8 poza stół,
4. wbije bilę nr 8 w inną kieszeń niż zapowiedział (zadeklarował),
5. wbije bilę nr 8, gdy nie jest ona kolejną bilą do rozegrania.
UWAGA: wszystkie te przewinienia należy ujawnić i ogłosić przed oddaniem następnego strzału, gdyż inaczej nie będą brane pod uwagę.
     21. NIEROSTRZYGNIĘTA GRA REMISOWA
     Jeżeli po 3 kolejnych zmianach przy stole każdego z zawodników, czyli po 6 uderzeniach łącznie, żaden z nich, według oceny sędziego, nie próbuje rozstrzygnąć gry w celu uniknięcia ryzyka przegranej, wtedy zarządza się ponowne rozmieszczenie bil do rozbicia i powtórne otwarcie nierozstrzygniętej gry.
UWAGA: trzy kolejne faule zawodnika nie powodują jego przegranej.

.
 PRZEPISY GRY "9"
      1. CEL GRY
     "Dziewiątka" rozgrywana jest z użyciem dziewięciu bil ponumerowanych od pierwszego do dziewiątego numeru oraz białej bili rozgrywającej. Za każdym zagraniem bila biała musi w pierwszej kolejności zetknąć się z bilą o najniższym numerze spośród bil znajdujących się na stole. Jeśli prawidłowe uderzenie wbije bilę do łuzy, zawodnik ma prawo do oddania następnego strzału, co jest kontynuowane dopóki nie chybi, spowoduje faul lub wygra partię przez wbicie do łuzy bili z numerem dziewięć. Po stracie zagrywki przez jednego zawodnika, drugi wchodząc do gry musi wykorzystać usytuowanie bil pozostawionych przez przeciwnika. Natomiast jeśli poprzednik faulował, następny zawodnik rozpoczyna grę kładąc białą bilę rozgrywającą w dowolnym miejscu na stole. Nie wymaga się od zawodników deklaracji oddawanego strzału. mecz kończy się po wygraniu przez jednego z zawodników wymaganej liczby partii.
     2. ROZMIESZCZENIE BIL DO ROZBICIA
     Bile do rozbicia ustawiane są w kształt rombu, przy czym bila nr 1 tworząca dolny róg tej figury ustawiana jest w punkcie głównym stołu, natomiast bilę nr 9 trzeba umieścić w punkcie środkowym rombu, a pozostałe dowolnie, aby ściśle stykały się ze sobą. Grę należy rozpocząć z białą bilą w ręku sprzed linii bazy.
     3. POPRAWNY STRZAŁ ROZBIJAJĄCY
     Zasady określające poprawność strzału rozbijającego są identyczne jak dla innych uderzeń z wyjątkiem poniższych:
1. zawodnik rozbijający musi uderzyć nie tylko białą bilą w bilę nr 1, ale i umieścić którąkolwiek z numerowanych bil w łuzie w wyniku oddanego strzału lub spowodować, że przynajmniej cztery numerowane bile dotkną bandy;
2. jeżeli biała bila wpadnie do łuzy lub opuści stół albo nie zostaną spełnione inne wymagania dotyczące poprawnego rozbicia - uznane to będzie za faul. Następny zawodnik rozpoczyna wtedy grę z białą bilą rozgrywającą w ręku z dowolnego miejsca na stole;
3. jeżeli w trakcie rozbicia jedna z bil rozbijanych wypadnie poza stół, następny zawodnik wznawia grę z białą bilą w ręku z dowolnego miejsca na stole. Wybita bila nie jest ponownie umieszczana na stole, chyba że jest to bila nr 9.
     4. KONTYNUACJA GRY
     Po wykonaniu poprawnego rozbicia zawodnik może rozegrać tzw. "push out" (według punktu 5 "9" bil), czyli wypchnięcie. Jeśli poprawne rozbicie zakończyło się umieszczeniem jednej lub więcej bil w łuzach, grający może kontynuować oddawanie strzałów, dopóki nie chybi, nie spowoduje faulu lub nie wygra partii. Partia ulega zakończeniu, gdy bila z numerem 9 w wyniku prawidłowego uderzenia wpadnie do łuzy lub gra zostanie przerwana po szeregu naruszeń regulaminu przez któregoś z zawodników.
     5. PUSH OUT - WYPCHNIĘCIA
     Po zakończeniu poprawnego rozbicia zawodnik może dokonać uderzenia zwanego "push out", czyli "wypchnięcia" w celu uzyskania jak najlepszej pozycji białej bili rozgrywającej do następnych uderzeń. Przy strzale wypychającym nie wymaga się dotknięcia przez białą bilę jakiejkolwiek innej bili lub bandy stołu. Natomiast mają tutaj zastosowanie pozostałe przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia przed oddaniem strzału, gdyż w przeciwnym wypadku strzał zostanie uznany za normalny. Po wykonaniu wypchnięcia żadna z wbitych bil nie zostanie zaliczona i nie jest umieszczana na stole z wyjątkiem bili nr 9. Po prawidłowym wykonaniu wypchnięcia do gry dochodzi przeciwnik. Może on kontynuować grę wykorzystując usytuowanie bil na stole lub zlecić oddanie strzału swojemu przeciwnikowi (który dokonał wypchnięcia). Wypchnięcie nie jest faulem, gdy nie został złamany żaden z przepisów (z wyjątkiem przepisów pkt. 7 i 8 "9" bil). Nieprawidłowe wypchnięcie jest karane w zależności od rodzaju związanego z tym faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu zawodnik nie ma prawa wykonywać wypchnięcia.
     6. FAULE
     Zawodnik po popełnionym faulu opuszcza stół i żadna z wbitych bil nie wraca na stół (bila nr 9 jest umieszczana ponownie). Jego przeciwnik wznawia grę z białą bilą w ręku, z dowolnego miejsca stołu. Gdy podczas strzału dokonano szeregu fauli liczą się one jako jeden.
     7. ZŁY KIERUNEK UDERZENIA
     Gdy uderzona biała bila zetknie się na początku z bilą, która nie ma najniższego numeru spośród pozostających na stole, następuje faul.
     8. BRAK KONTAKTU Z BANDĄ
     Jeśli żadna z numerowanych bil nie wpadnie do łuzy lub żadna z bil znajdujących się na stole (łącznie z białą po kontakcie z inną) nie zetknie się z bandą stołu, to jest wtedy faul.
     9. BIAŁA BILA W RĘKU
     Zawodnik z przywilejem białej bili w ręku może umieszczać ją gdziekolwiek na stole do momentu oddania strzału. Przy ustawianiu musi pamiętać, aby biała bila nie dotknęła bil pozostałych.
     10. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STÓŁ
     Bile nie wbite do łuzy, które znalazły się poza płytą główną stołu uznawane są za wybite ze stołu, co jest faulem. Takie bile nie wracają na stół, z wyjątkiem bili nr 9, którą należy umieścić z powrotem na stole.
     11. FAULE PRZY UDERZENIACH SPECJALNYCH
     
Gdy mecz nie jest nadzorowany przez sędziego, wszelkie uderzenia specjalne podbijające białą bilę, nadające jej ruch po łuku oraz mające na celu ominięcie lub przeskok określonej bili numerowanej powodujące jej poruszenie są faulem bez względu na to, czy poruszenie nastąpiło ręką, kijem, czy mostkiem.
     12. BŁĄD TRZECH KOLEJNYCH FAULI
     Jeżeli zawodnik w trzech kolejnych uderzeniach za każdym razem popełnia faul i w międzyczasie nie oddał ani jednego prawidłowego strzału, przegrywa wtedy partię. Wyżej wymienione trzy faule muszą wystąpić w tej samej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem zawodnik musi zostać ostrzeżony. Jeżeli zawodnik nie został ostrzeżony i popełnił faul, należy uznać, że nadal ma dwa faule, grę przejmuje przeciwnik z „bilą do ręki”.
     13. NIEROSTRZYGNIĘTA GRA REMISOWA
     Jeśli sędzia zaobserwuje sytuację, w której żaden z graczy nie dąży bezpośrednio do wygrania partii, powinien podjąć i ogłosić decyzję o limicie trzech kolejnych podejść dla każdego z przeciwników (w sumie 6 podejść). Po ich wykonaniu, jeśli sędzia nadal uważa, że podejmowane przez graczy wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia rozwiązania - ogłosi partię jako patową i zarządzi jej powtórzenie. Graczem rozbijającym będzie ten, który rozbijał nierozstrzygniętą partię.
     14. KONIEC GRY
     Gdy biała bila rozgrywająca przekroczy linię bazy następuje rozpoczęcie meczu w czasie uderzenia rozbijającego. W czasie rozbicia bila nr 1 musi zostać prawidłowo uderzona. Gra kończy się wbiciem bili nr 9 po prawidłowym uderzeniu lub gdy jeden z zawodników popełniwszy poważny faul zostaje odsunięty od dalszej gdy i przegrywa partię.
PRZEPISY GRY "14/1"
     1. OGÓLNY CEL GRY
     Gra w 14/1 polega na każdorazowej deklaracji wbijanej bili i łuzy, do której bila zostanie wbita. Procedura ta jest kontynuowana przez zawodnika, dopóki nie popełni on faulu lub chybi zapowiedzianą bilą do zadeklarowanej łuzy. Za każdy prawidłowo wykonany strzał zakończony wbiciem określonej bili do określonej łuzy, zawodnik nagradzany jest jednym punktem. Zawodnik może wbijać 14 kolejnych bil. Natomiast przed wbiciem ostatniej bili pozostałej na stole należy umieścić na stole z powrotem 14 pozostałych bil tak, jak przy rozpoczęciu gry, z tym, że szczyt trójkąta pozostaje wolny. Zawodnik usiłuje umieścić w łuzie ostatnią bilę pozostałą z poprzedniego trójkąta tak, aby jednocześnie rozbić pozostałe bile i móc dalej kontynuować grę. Zawodnik, który zgromadzi wcześniej określoną liczbę punktów (zwykle 150 punktów w grach wielkoturniejowych lub uzgodnioną ilość w zwykłych spotkaniach) niż jego przeciwnik, wygrywa partię.
     2. LICZBA ZAWODNIKÓW
     Dwóch grających lub dwie drużyny.
     3. STOSOWANE BILE
     Standardowy zestaw bil numerowanych od 1 do 15 plus biała bila rozgrywająca.
     4. POCZĄTKOWE ROZMIESZCZENIE BIL
     Jest to standardowe rozmieszczenie w kształcie trójkąta ze szczytową bilą w punkcie głównym stołu, bila nr 1 w prawym wierzchołku przy podstawie trójkąta, a bila nr 5 w lewym wierzchołku przy podstawie trójkąta. Pozostałe bile są rozmieszczone dowolnie i muszą ściśle przylegać do siebie.
     5. PUNKTACJA
     Każda bila wbita prawidłowo liczona jest jako 1 punkt dla zawodnika.
     6. ROZBICIE OTWIERAJĄCE
     Zawodnik rozpoczynający musi:
-  wyznaczyć bilę i łuzę do wbicia tej bili lub ją wbić lub
- spowodować aby biała bila zetknęła się z numerowaną bilą, a później z bandą, jak i spowodowała zetknięcie się dwóch numerowanych bil z bandą.
Niespełnienie przynajmniej jednego z tych warunków traktuje się jako złamanie wymogów rozpoczęcia gry. Powyższe - naruszenie karane jest ujęciem dwóch punktów zawodnikowi. Ponadto przeciwnik ma wybór:
 zaakceptować sytuację na stole i kontynuować grę z pozycji, w jakiej zatrzymały się bile lub
 zażądać ponownego ułożenia bil do rozbicia i ponownego rozpoczęcia gry przez poprzednika.
Wybrany sposób należy powtarzać aż zostaną spełnione wszystkie wymogi rozbicia otwierającego lub przeciwnik zaakceptuje sytuację na stole po złym rozbiciu lub zawodnik otwierający popełni faul. Przepis odnośnie trzech kolejnych fauli nie ma tutaj zastosowania. Jeśli natomiast po prawidłowym rozbiciu biała bila wpadnie do łuzy, to następuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym według przepisów o trzech kolejnych faulach. Przeciwnik wchodzący do gry jest nagradzany możliwością wykonania uderzenia z białą bilą w ręku sprzed linii bazy, a pozostałe bile pozostają na swoich miejscach.
Jeżeli natomiast po nieprawidłowym rozbiciu biała bila wpadnie do łuzy, to następuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym według przepisów o trzech kolejnych faulach.
     7. PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY
     7.1. Poprawnie wbita bila uprawnia zawodnika do kontynuowania gry przy stole, dopóki nie chybi zadeklarowaną bilą do łuzy lub popełni faul w czasie uderzenia. Zawodnik może wybrać do wbicia dowolną bilę, ale przed oddaniem strzału musi ją wskazać, jak i łuzę, do której będzie wbita. Nie musi natomiast deklarować takich detali, jak wykonanie muśnięć, karamboli, uderzeń kombinowanych zagrywek od bandy (prawidłowo wykonanych). Każda dodatkowo, prawidłowo wbita bila jest zaliczana jako jeden dodatkowy punkt dla zawodnika.
     7.2. Podczas wszystkich uderzeń zawodnik musi doprowadzić do zetknięcia białej bili rozgrywającej z numerowaną i
- wbić ją do łuzy albo
- doprowadzić do zetknięcia się białej bili lub jednej z numerowanych z bandą.
Niespełnienie któregoś z tych warunków uważane jest za faul.
      7.3. Gdy czternaście bil z trójkąta zostanie wbitych i na stole pozostanie ostatnia piętnasta bila i bila biała,gra zostaje zatrzymana. Bila piętnasta pozostaje bez zmiany na stole, pozostałych 14 bil ustawia się w trójkąt do rozbicia, bez bili piętnastej na jego szczycie (wolny punkt bazowy trójkąta). Zawodnik może wtedy normalnie wbić bilę piętnastą do łuzy w ten sposób, że biała bila rozbije ustawiony trójkąt bil i rozproszy bile, umożliwiając kontynuację gry. Jednakże zawodnik nie musi uderzyć bili piętnastej, może uderzyć dowolną bilę.
     7.4. Zawodnik może zadeklarować "bezpieczne" zagranie dla celów defensywnych, co jest dopuszczalne przy spełnieniu wszystkich dotyczących przepisów. Kolejka zawodnika kończy się po "bezpiecznej" zagrywce, a wbite bile nie są zaliczane i są umieszczone ponownie na stole.
     7.5. Zawodnik nie może chwytać, dotykać lub w jakikolwiek sposób wpływać na ruch białej bili po oddaniu strzału (włączając w to włożenie ręki do łuzy i złapanie wpadającej tam bili). W takim przypadku zostaje on obwiniony o rozmyślny faul i ukarany jednym punktem ujemnym za faul plus piętnastoma punktami ujemnymi za premedytację, czyli w sumie szesnastoma punktami ujemnymi. Przeciwnik, dochodzący wtedy do gry, może wybrać
 -uznanie zaistniałej sytuacji na stole i kontynuację gry z białą bilą w ręku, z dowolnego miejsca sprzed linii bazy lub
 -ponowne ułożenie 15 bil w trójkąt do rozbicia i zlecenie zawodnikowi faulującemu dokonania rozbicia z zachowaniem wszystkich stosownych przepisów.
     7.5. Gdy bila piętnasta (nie wbita) i/lub biała bila rozgrywająca znajdują się w miejscu uniemożliwiającym ułożenie trójkąta do ponownego rozbicia, należy wtedy skorzystać z poniższego diagramu, informującego o poprawnym rozmieszczeniu bil. Obszary zakreślone stosują się do sytuacji, gdy obie omawiane bile nie kolidują z poprawnymi przebiegami gry i pozostają na swoich miejscach.
UWAGA!
W diagramie oznaczenie „bila nr 15’’ oznacza ostatnią piętnastą bilę, która pozostała na stole.
Biała bila
Na polu trójkąta.
Nie na polu trójkąta.
Nie na punkcie bazy.
Na punkcie bazy.
Bila nr 15
Na polu trójkąta.
Bila nr 15: punkt główny
Bila biała: baza
Bila nr 15: punkt bazy
Bila biała: pozostaje
Bila nr 15: punkt centralny
Bila biała: pozostaje
Wbita do łuzy.
Bila nr 15: punkt główny
Bila biała: baza
Bila nr 15: punkt główny
Bila biała: pozostaje
Bila nr 15: punkt główny
Bila biała: pozostaje
Na bazie.
Bila nr 15: pozostaje
Bila biała: punkt bazy
Nie na bazie.
Nie na polu trójkąta.
Bila nr 15: pozostaje
Bila biała: baza
Na punkcie bazy.
Bila nr 15: pozostaje
Bila biała: punkt centralny
     7.7. Gdy zawodnik dochodzi do gry z białą bilą w ręku do rozegrania sprzed linii bazy, to bila numerowana, będąca najbliżej linii bazy może być na jego życzenie umieszczona w punkcie głównym stołu.
     8. NIEPOPRAWNIE WBITE BILE
     Brak kary. Ponowne umieszczenie tych bil na stole.
     9. BILE NUMEROWANE WYBITE POZA STÓŁ
     Takie uderzenie jest faulem. Każda wybita bila jest ponownie umieszczana na stole, gdy pozostałe zakończą swój ruch.
     10. BIAŁA BILA WBITA DO ŁUZY LUB POZA STOŁEM
     Wtedy przeciwnik wchodzi do gry z białą bilą w ręku i oddaje strzał sprzed linii bazy, jeśli przepisy pkt. 7.2, 7.5 lub 12 "14/1" nie narzucają innego trybu postępowania.
     11. KARY ZA FAULE
     Jeden punkt odejmowany jest za każdy faul. UWAGA: surowsze kary stosowane są za rozmyślne faule (według punktu 7.5 "14/1") lub trzy kolejne faule (według punktu 12 "14/1" poniżej). Dochodzący do gry przeciwnik musi zaakceptować układ bil na stole, chyba że biała bila została wbita do łuzy lub wybita poza stół, popełniany został rozmyślny faul lub trzeci kolejny faul.
     12. KARA ZA TRZY KOLEJNE FAULE
     Gdy zawodnik popełni faul jest ukarany jednym punktem ujemnym (lub więcej, jak zostało uzgodnione) a sędzia punktowy notuje i sygnalizuje faul zawodnika. Faul obciąża konto zawodnika do czasu wykonania przez niego prawidłowego strzału, zakończonego wbiciem zadeklarowanej bili do łuzy lub wykona prawidłowo "bezpieczne" zagranie. W przeciwnym wypadku zaliczane są kolejne faule, a przy trzecim kolejnym faulu dodatkowo odejmuje się 15 punktów karnych, co równocześnie likwiduje zapisy o popełnionych faulach. Wszystkie bile są wtedy ułożone w trójkąt do rozbicia, a zawodnik faulujący dokonuje rozbicia według reguł rozbicia otwierającego grę. Należy podkreślić, że trzy kolejne faule muszą być popełnione w trzech kolejnych strzałach, a nie w trzech kolejnych podejściach, tj. jeżeli w trzech kolejnych podejściach popełniono trzy faule, rozdzielone przynajmniej jednym poprawnym strzałem z wbiciem bili do łuzy, który kasuje poprzednie faule.
     13. PUNKTACJA
     W wyniku zastosowania ujemnych punktów karnych, zawodnik może uzyskać ujemną punktację całkowitą, np. "minus jeden", "minus dwa", "minus piętnaście", czyli jeśli np. zawodnik wygrywający zgromadzi 150 punktów dodatnich, a jego przeciwnik np. dwa punkty ujemne, wynik spotkania wyniesie wtedy 150 do -2. Jeżeli zawodnik popełni faul, nie umieszczając po strzale bili w łuzie, karny punkt ujemny będzie odjęty od jego rezultatu punktowego sprzed danej zagrywki. Gdy zawodnik sfauluje i umieści bilę w łuzie w czasie jednego strzału, wbita bila będzie umieszczana ponownie na stole i nie zaliczona do punktacji, a za faul od liczby punktów sprzed danej zagywki odejmuje się punkt karny.
     14. NIEROSTRZYGNIĘTA GRA REMISOWA
     Jeśli sędzia zaobserwuje sytuację, w której żaden z graczy nie dąży bezpośrednio do wygrania partii, powinien podjąć i ogłosić decyzję o limicie trzech kolejnych podejść dla każdego z przeciwników,. Po ich wykonaniu, jeśli sędzia nadal uważa, że podejmowane przez graczy wysiłki nie są wystarczające do osiągnięcia rozwiązania- ogłosi partię jako patową i zarządzi jej powtórzenie. Zapis punktowy pozostaje z sytuacji zastanej na stole a zawodnicy przeprowadzają walkę o rozbicie.
Przepisy gry w pool bilard opracowano na podstawie regulaminu Polskiego Związku Bilardowego
 
 
Dariusz Szczepański od 1992 r. Jesteś naszym Licznik odwiedzin gościem projekt i wykonanie: kemodesign.pl